Šta znači MAUNT?

» maunt • prefiks Reč koja se pojavljuje kao sastavni deo mnogih geografskih naziva (npr. Maunt Everest).