Šta znači MATERIJALIZOVATI?

» materijalizovati • glagol Učiniti nešto telesnim, pretvarati (ili pretvoriti) u telesno, ovaploćavati, ovaplotiti, oteloviti, otelovljavati; pridati (ili pridavati) čemu prirodu telesnog.