Šta znači MATERIJALISTI?

» materijalisti Sebičnjaci.