Šta znači MATERIJAL?

» materijal • muški rod Ono od čega se nešto izrađuje, sirovina, građa;
Predmeti potrebni za neki posao, pribor;
Skup spisa, dokumenata, podata na osnovu čega se donosi neka odluka ili piše knjiga, odnosno članak;
Građa za neki rad, predmet obrade; sprema, pribor, oprema; građa, gradivo.