Šta znači MATERIJACIJA?

» materijacija • ženski rod Stvaranje (ili obrazovanje) građe (ili materije, tvari).