Šta znači MATEN?

» maten • muški rod Jutro; jutarnji kaput, jutarnja haljina;
Ime poznatog francuskog lista.