Šta znači MATEMATIKA?

» matematika • ženski rod Nauka o veličinama, tj. aritmetika, algebra i geometrija; matezis. (grč.)