Šta znači MATEMATIČKI?

» matematički • pridev Koji pripada matematici ili se na njoj osniva; izvestan, pouzdan, nesumnjivo utvrđen.