Šta znači MASKARADIRATI?

» maskaradirati • glagol Lažno prikazivati, prerušavati, maskirati.