Šta znači MASKARADA?

» maskarada • ženski rod Prerušavanje, prerušenost; gomila ili povorka prerušenih osoba (pod obrazinama), krabuljni ples. (fr.)

» Pogledajte i maškarada «