Šta znači MASIVNOST?

» masivnost • ženski rod Punoća, težina usled punoće, čvrstina. (fr.)