Šta znači MASIVITET?

» masivitet • muški rod Punoća, težina usled punoće, čvrstina.