Šta znači MASIV?

» masiv • muški rod Petrografski: nepravilna eruptivna gromada; orografski: planina bez glavnog pravca; masa kristalnih škriljaca koja može odiskona biti nepokrivena mlađim formacijama, ili je bila pokrivena pa ogolićena erozijom i dislokacijama. (fr.)