Šta znači MAŠINIZACIJA?

» mašinizacija • ženski rod Uvođenje mašina (strojeva) u poslovanja i proizvodnju gde se ranije upotrebljavao fizički rad ljudi i životinja (u zanatstvu, poljoprivredi, vojsci itd.).; mehanizacija.