Šta znači MAŠINA?

» mašina • ženski rod Veštački spoj tela sposobnih za davanje otpora u obliku sprave koja prisiljava mehaničke sile da pod izvesnim uslovima izazivaju određena kretanja, stroj, sprava, i to sprava koja se upotrebljava da se prenosi ili pretvara rad ili energija;
Lokomotiva;
fig. Stvor bez duha, čovek bez duha. (fr.)