Šta znači MARKIZ?

» markiz • muški rod Visoka plemićka titula u Francuskoj, Engleskoj i Italiji (po rangu između vojvode i grafa). (fr.)