Šta znači MARAMICA?

» maramica • ženski rod (odevanje) Opna koja oblaže pluća ili obuhvata creva.
Komad tkanine, često ukrasne, koji služi za brisanje lica i duvanje nosa.