Šta znači MAPIRATI?

» mapirati • glagol Crtati geografske karte; neki predeo ili zemlju kartografski snimiti (ili snimati).

» mapirati • glagol (računari) Pristupiti uređaju u mreži i dodeliti mu slovo za naziv na lokalnom PC računaru.