Šta znači MANJKATI?

» manjkati • glagol Nedostajati, ne biti dovoljno; ne biti prisutan, odsustvovati;
Crknuti, lipsati, krepati (ital.)