Šta znači MANDATAR?

» mandatar • muški rod (pravo (nauka)) Lice koje prima na sebe da u ime i za račun nekog drugo (mandatora) izvrši neki posao, punomoćnik, zastupnik, pretstavnik; poslovođa. (lat.)