Šta znači MANDA?

» Manda • ženski rod (lično) Žensko ime, Mandica.