Šta znači MAMIKA?

» mamika • ženski rod Majka, mama odmila.