Šta znači MALFUNKCIJA?

» Malfunkcija • računarstvo neuspevanje nečega da funkcioniše na pravilan način. Obično se ovaj termin koristi u računarstvu; neispravnost.