Šta znači MALAKOZOE?

» malakozoe • (životinja) Mekušci; v. malakodermi.