Šta znači MALAKOLIT?

» malakolit • muški rod (mineral) Meki kamen, augitu srodna vrsta kamena.