Šta znači MALAKODERMI?

» malakodermi • (životinja) Mekušci; puževi, školjke i glavonošci; moluske. (grč.)