Šta znači MALACIJA?

» malacija • ženski rod (medicina) Bolesna želja za jelom, naročito kod trudnih žena; malakija.
Omekšavanje tkiva nekih organa zbog bolesti ili nedovoljne ishrane (grč.)