Šta znači MAKIJAVELIZAM?

» makijavelizam • muški rod Učenje talijanskog državnika i istoričara Nikole Makijavelija (Niccolo Machiavelli, 1469-1527), izloženo u njegovoj knjizi "Vladalac" - II Principe, kojim preporučuje da se vladaoci u svom radu pridržavaju samo neograničenih modela mudrosti, ne vezujući se nikakvim zakonima morala i sentimentalnim obzirima, tj. da ne prezaju ni od kakvih sredstava samo da bi došli do cilja, sa geslom: cilj opravdava sredstva.