Šta znači MAKI?

» maki Šumski ljudi; naziv za francuske rodoljube koji su u vreme Drugog svetskog rata ustali protiv Nemaca okupatora i vodili protiv njih uspešne gerilske operacije (maki je prvobitno značilo "šibljak" koji je nekada bio postojbina i utočište korzikanskih pastira i svakoga koji je došao u sukob sa sudom i zakonom). (fr.)