Šta znači MAKETA?

» maketa • ženski rod Prva vajarska skica od ilovače, voska ili gipsa (obično umanjena), model neke palate, crkve, statue, knjige i dr. (fr.)