Šta znači MAKARTIZAM?

» makartizam • muški rod Reakcionarska antikomunistička angažovanost senatora Makartija u SAD, podesetih godina 2veka, čija je politika ganjanja veštica doživela poraz.