Šta znači MAKADAM?

» makadam • muški rod Način izrađivanja ulica i puteva, kod koga se kolovoz obično sastoji samo iz dobro nabijenog sloja istucanog kamena, nazvan po pronalazaču John London Mac Adamu (1756-1836); građa od koje se pravi makadamisan put. (eng.)