Šta znači MAJORI?

» majori Oficiri majorskog čina.