Šta znači MAJOR?

» major • muški rod Stariji od dva brata, up. senior; prva primesa u zaključku (log.), viši pojam u logici pod kojim se mogu podvesti svi ostali pojmovi.

» major • muški rod (karte za igru) Jaka karta u igri (figura).
» major • muški rod (vojska) Početni čin višeg oficira, komandant bataljona ili baterije; upravnik, nadzornik imanja; mažor. (lat.)