Šta znači MAJNHER?

» majnher • muški rod Izraz kojim se oslovljavaju u Holandiji: gospodine, moj gospodine; nadimak za Holanđane.