Šta znači MAHMUDIJA?

» mahmudija • ženski rod (finansije) Turski zlatan novac. (tur.)