Šta znači MAHINISTI?

» mahinisti Pristalice mahiničkog materijalizma dvadesetih i tridesetih godina 2veka (Buharin, Stjepov, Akselrod i dr.) (grč.)