Šta znači MAHALA?

» mahala • ženski rod Jedan deo grada, gradska četvrt, zaselak;
Ulica, sokak (tur.)