Šta znači MAGNA KARTA?

» Magna karta • lat.Magna charta, eng.the Great Charter U prevodu Velika povelja: osnovni državni zakon Engleski koji je 1215, dao plemstvu i sveštenstvu kralj Jovan Lakland, kojim su bili regulisani feudalni odnosi, sveštenstvo izuzeto od nadležnosti svetovnih sudova itd; ovo je još i danas osnov engleskog ustavnog uređenja.