Šta znači MAGALOGRAFIJA?

» magalografija • ženski rod Slikanje (ili prikazivanje) važnih predmeta u uvećanom obliku, npr. junaka, bogova i dr.