Šta znači MAGACINSKA PUŠKA?

» magacinska puška puška sa magacinom (šaržerom) ispod cevi u koji staje više metaka