Šta znači MAGACIN?

» magacin • muški rod Stovarište, skladište, spremište za robu; žitnica, ambar;dućan, radnja, trgovina robom naveliko; stručni časopis, zbornik.

» magacin • muški rod (vojska) Slagalište ubojnog materijala; ležište za metke u pušci; deo vojničke puške u koji se stavljaju meci. (fr.)