Šta znači MAFIŠ?

» mafiš • muški rod Ništa;
Vrsta kolača (tur.)