Šta znači MAFIJAŠ?

» mafijaš • muški rod Pripadnik mafije (ital.)