Šta znači MADRIGAL?

» madrigal • muški rod Vrsta umetničke horske pesme, naročito negovana u i 1veku.
Prvobitno: Pesma koju su pevali pastiri, pastirska pesmica;
Od Petrarke: kratka idilična pesma;
Docnije: idilična šaljiva pesmica;