Šta znači MAĐIJSKI?

» mađijski • pridev Vračarski, vradžbinski, čarobnjački; čaroban.