Šta znači MAĐARORSAG?

» Mađarorsag • muški rod Mađarski naziv bivše Kraljevine Ugarske.