Šta znači MAĐARIZACIJA?

» mađarizacija • ženski rod Pomađarivanje, nasilno pretvaranje u Mađare nemađarskog stanovništva, naročito slovenskog.