Šta znači MAĆUŠKA?

» maćuška • ženski rod Majčica, mamica. (rus.)