Šta znači MAČUGA?

» mačuga • ženski rod Batina, toljaga (tur.)